EuSIF: Τo πρώτο πράσινο fund με τη συμμετοχή της ΕΑΤΕ

Δελτία τύπου

Ολοκληρώθηκε η σύσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, π. ΤΑΝΕΟ) και άλλων θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για το πρώτο “πράσινο” Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, στο οποίο συμμετέχει η ΕΑΤΕ (π. ΤΑΝΕΟ). Ονομάζεται European Sustainable Investments Fund (Eu.S.I.F.), έχει αρχικό κεφάλαιο €50 εκ., ενώ αναμένεται ότι, άμεσα, τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια θα ανέλθουν σε €70 εκ.

Διαχειριστής του Eu.S.I.F. είναι η κατά 100% θυγατρική της Sirec Energy S.A., των κκ. Διονύση Αλυσανδράτου, Ευάγγελου Μπάρδη και Λεωνίδα Βέργου. Η διαχειριστική ομάδα έχει μακρά εμπειρία σε επενδύσεις Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Private Equity), στη διοίκηση μεγάλων και σύνθετων κατασκευαστικών έργων, καθώς και σε επενδύσεις στο χώρο της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, λύσεων εξοικονόμησης πόρων και περιβαλλοντικής αειφορίας.

Αυτό ακριβώς είναι και το επενδυτικό αντικείμενο του Eu.S.I.F.

Κατά την τελευταία 3ετία, η Sirec Energy έχει ωριμάσει πλειάδα έργων εξοικονόμησης ενέργειας (εφαρμογές smart city), υποδομής ηλεκτροκίνησης, ανακύκλωσης (απορριμμάτων, μπαταριών) και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά).

Το Eu.S.I.F. θα επενδύει κατά μέσο όρο €3-7 εκ. ανά έργο, ενώ, με τη μόχλευση δανεισμού, θα μπορεί να υλοποιήσει έργα συνολικού ύψους άνω των €200εκ.

Ο Πρόεδρος της Sirec Energy, κ. Διονύσης Αλυσανδράτος δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ολοκληρώσαμε με επιτυχία την ίδρυση αυτού του Επενδυτικού Κεφαλαίου. Δουλεύουμε εντατικά πάνω από 3 χρόνια την προετοιμασία του και έρχεται σε μια εποχή που οι επενδύσεις στην αειφορία του περιβάλλοντος είναι και αναγκαίες και πολύ ικανοποιητικά κερδοφόρες. Είναι το πρώτο Πράσινο ΑΚΕΣ στην Ελλάδα και η συμμετοχή της ΕΑΤΕ με την εξαιρετική συνολικά συμβολή της, ήταν καταλυτική για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤΕ, κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ανακοινώνουμε σήμερα, στον απόηχο της Πράσινης Εβδομάδας 2021 της ΕΕ, τη σύσταση του πρώτου ‘Πράσινου fund’ στο οποίο συμμετέχει η ΕΑΤΕ μέσω του προγράμματος “Green Greek funds”.

Με συνέπεια και σταθερά βήματα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις επενδύσεις στο οικοσύστημα του Ελληνικού επιχειρείν, καθώς πρόκειται για το όγδοο (8ο) κατά σειρά Επενδυτικό Ταμείο που συστήνεται με τη συμμετοχή της ΕΑΤΕ.

Ήδη λειτουργούν τα επενδυτικά σχήματα “Marathon II”, “Tec Stories” και “Forth Tech” με εστίαση στην τεχνολογία, τα “BGW”, “New Energy Partners” και “NGIF” που επενδύουν μέσω μετατρέψιμων ομολογιών και το “Greek Brands” με στόχευση κυρίως σε ελληνικές εταιρίες με εξαγωγικό χαρακτήρα. Μέχρι σήμερα, αυτά τα επενδυτικά σχήματα έχουν προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια που ξεπερνούν τα €100 εκ. και αναμένεται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια άνω των €300 εκ. Παράλληλα, στο αμέσως επόμενο διάστημα, ολοκληρώνεται η σύσταση δύο (2) νέων Επενδυτικών Ταμείων συνολικών υπό διαχείριση κεφαλαίων €180 εκ., ενώ επισημαίνεται ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα “AccelerateTT” για τη νεοφυή καινοτόμο επιχειρηματικότητα»

Ο Πρόεδρος της ΕΑΤΕ Καθηγητής Χάρης Λαμπρόπουλος ανέφερε:

«Η μέχρι σήμερα εμπειρία καταγράφει και αναδεικνύει ότι τα επενδυτικά προγράμματα της ΕΑΤΕ έχουν προσελκύσει αξιόλογο ενδιαφέρον έμπειρων, αλλά και νέων διαχειριστικών ομάδων, οι οποίες με τη σειρά τους συστήνουν επενδυτικά σχήματα με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πορεία των προγραμμάτων αυτών είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική, καθώς η αγορά ωριμάζει και η ελληνική οικονομία παρουσιάζει εξαιρετικά σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ο ρυθμός των προτάσεων και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών, επαληθεύουν την κοινή προσπάθεια που κάνουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την περαιτέρω ανάδειξη της συμβολής των επιχειρηματικών κεφαλαίων στην προώθηση του υγιούς επιχειρείν, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Υπογραμμίζουμε ότι οι επενδύσεις μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων αποτελούν μια σύνθετη διαδικασία, που προϋποθέτει το συντονισμό και την ευθυγράμμιση πολλών παραμέτρων, αφού ο επενδυτής συμμετέχει ενεργά και αναλαμβάνει σημαντικό ρίσκο. Είναι όμως περισσότερο επίκαιρες από ποτέ, καθώς λόγω της πανδημίας υπάρχει σημαντική ανάγκη για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, αλλά και για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι επενδύσεις αυτές, πέραν του τραπεζικού δανεισμού, μπορούν να συνδυαστούν και με άλλα συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης “Ελλάδα 2.0”, επενδυτικά κίνητρα, Ευρωπαϊκά προγράμματα κοκ., ώστε να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη υλοποίηση επιχειρηματικών και επενδυτικών πλάνων»