Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας ΕΑΤΕ – IFD

Δελτία τύπου

Στο υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, και του Πορτογάλου Υφυπουργού, αρμόδιου για τη Διεθνοποίηση, Eurico Brilhante Dias, υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) και του Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού της Πορτογαλίας (Instituição Financeira de Desenvolvimento – IFD). Η λειτουργία του IFD εδράζεται στην προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην Πορτογαλία, κυρίως μέσω της βελτίωσης στην πρόσβαση των πορτογαλικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων.

Βασικός στόχος του μνημονίου είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο οργανισμών, οι οποίοι αποτελούν μέλη του ευρωπαϊκού δικτύου EVFIN (European Venture Fund Investors Network). Ειδικότερα, το μνημόνιο προβλέπει τον εντοπισμό πεδίων κοινού ενδιαφέροντος, τη στενή συνεργασία των δύο οργανισμών σε κοινές μελλοντικές πρωτοβουλίες στον χώρο των επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων σε επιχειρήσεις μέσω της ανάπτυξης διασυνοριακών δράσεων, της ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, καθώς επίσης και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε:

«Η συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών εθνικών οργανισμών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας που αφορά στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι το μνημόνιο αυτό μπορεί να προσφέρει κοινές και σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων σε γρήγορα αναπτυσσόμενες και καινοτόμες επιχειρήσεις. Έρχεται, τέλος, να προστεθεί σε όλη αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης για την περαιτέρω ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες με διεθνείς οργανισμούς προτίθεμαι να δρομολογηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα».

Ο Πορτογάλος Υφυπουργός, αρμόδιος για τη Διεθνοποίηση, Eurico Brilhante Dias, χαιρέτισε την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης και Συνεργασίας μεταξύ του IFD και της ΕΑΤΕ, σημειώνοντας πως «αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της διεθνοποίησης των πορτογαλικών επιχειρήσεων και ενισχύει τις οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα. Παρ’ όλη την παρούσα υγειονομική κατάσταση, η Πορτογαλία συνεχίζει #OpenforBusiness, με έμφαση στην εξωστρέφεια της οικονομίας και των επιχειρήσεων, καθώς και στη διαφοροποίηση αγορών και οικονομικών εταίρων».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Χάρης Λαμπρόπουλος, δήλωσε:

«Το σημερινό μνημόνιο επισφραγίζει μια υφιστάμενη σχέση μεταξύ δύο οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε συγκρίσιμες αγορές, μοιράζονται κοινούς στόχους και αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Η συνεργασία μας είναι μια δυναμική πρωτοβουλία που εδραιώνει την άμεση και δημιουργική επικοινωνία μας. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για την επίτευξη έμπρακτων αποτελεσμάτων στην κατεύθυνση της αύξησης των επενδύσεων και των διασυνοριακών συναλλαγών. Στην ΕΑΤΕ επενδύουμε στις στρατηγικές συνεργασίες με ομότιμους εταίρους, καθώς πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών λειτουργεί ως καταλύτης στην ενίσχυση του έργου μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του IFD, Henrique Cruz, δήλωσε:

«Το μνημόνιο συνεργασίας, που υπεγράφη σήμερα μεταξύ του IFD και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, ενδυναμώνει την υφιστάμενη σχέση μεταξύ των δύο οργανισμών, εστιάζοντας στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και των διασυνοριακών επενδυτικών ευκαιριών. Το IFD έχει εμπειρία στην ανάπτυξη επενδυτικών σχημάτων σε συνεργασία με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Μέσα από τις διασυνοριακές επενδυτικές ευκαιρίες και την τεχνογνωσία στη διαχείριση επενδύσεων, το IFD στοχεύει στη στήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, και σε αυτή τη γεμάτη προκλήσεις εποχή. Στη διασυνοριακή διεύρυνση των μεσαίων εταιρειών και σε επενδύσεις στην «μπλε οικονομία» εστιάζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του IFD για άμεση συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων».

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν, επίσης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, η Πρέσβειρα της Πορτογαλίας, Helena Paiva, ο Οικονομικός και Εμπορικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, Laurent Armaos, καθώς και μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου του IFD.