VII. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Όλα τα Επενδυτικά Σχήματα συμπεριλαμβανομένων και των Διαχειριστών τους δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε καμία από τις κάτωθι περιπτώσεις, οι οποίες αποτελούν λόγους αποκλεισμού: 1. Αποκλείονται ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα...