Ανώτερο Στέλεχος (Senior Οfficer) στη Διεύθυνση Επενδύσεων

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη παρακάτω:

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E. («ΕΑΤΕ») επιθυμεί να προσελκύσει κατάλληλους/ες υποψηφίους/ες για τη στελέχωση μίας (1) θέσης Ανώτερου Στελέχους (Senior Officer) στη Διεύθυνση Επενδύσεων της ΕΑΤΕ.

Η θέση του Ανώτερου Στελέχους (Senior Officer) στη Διεύθυνση Επενδύσεων είναι πλήρους απασχόλησης.

Λήψη του πλήρους εγγράφου “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ανώτερου Στελέχους (Senior Officer) στη Διεύθυνση Επενδύσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων A.E.