Θέσεις εργασίας στο Τμήμα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη στον δεσμό παρακάτω:

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E. («ΕΑΤΕ») επιθυμεί να προσελκύσει κατάλληλους/ες υποψήφιους/ες για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εργασίας στο Τμήμα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων της ΕΑΤΕ.

Οι θέσεις εργασίας στο Τμήμα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων είναι πλήρους απασχόλησης