Δικηγόρος στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη στον δεσμό παρακάτω:

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E. («ΕΑΤΕ») επιθυμεί να προσελκύσει κατάλληλους υποψηφίους/ες για τη στελέχωση μίας (1) θέσης δικηγόρου στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΑΤΕ, με σχέση έμμισθης εντολής.

Λήψη του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση δικηγόρου.