Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη στον δεσμό παρακάτω:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων A.E.

Η θέση του/ης Προϊσταμένου/ης στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών είναι πλήρους απασχόλησης.

Λήψη του πλήρους κειμένου της προκύρηξης Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση Προϊσταμένου.