Υπεύθυνος Επενδύσεων

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη στον δεσμό παρακάτω:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Υπευθύνου Επενδύσεων (Investment Manager) στη Διεύθυνση Έμμεσων Επενδύσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων A.E. Η θέση του/ης Υπευθύνου Επενδύσεων (Investment Manager) στη Διεύθυνση Έμμεσων Επενδύσεων είναι πλήρους απασχόλησης.
Λήψη του πλήρους κειμένου της προκύρηξης Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση Υπευθύνου Επενδύσεων.