Υπεύθυνος Επενδύσεων

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη στον δεσμό παρακάτω:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Υπευθύνου Επενδύσεων (Investment Manager) στη Διεύθυνση Έμμεσων Επενδύσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων A.E.

Η θέση του/ης Υπευθύνου Επενδύσεων (Investment Manager) στη Διεύθυνση Έμμεσων Επενδύσεων είναι πλήρους απασχόλησης.

Λήψη του πλήρους κειμένου της προκήρυξης Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση Υπευθύνου Επενδύσεων.