Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ταμεία Q-equity

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (EATE – πρώην ΤΑΝΕΟ), στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του εργαλείου Equity Platform του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ανακοινώνει τη δημιουργία του δεύτερου επενδυτικού προγράμματος, με την ονομασία “Q-equity”.

Μέσω του προγράμματος “Q-equity”, στοχεύοντας στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την κάλυψη ενός ευρέως φάσματος επενδυτικών στρατηγικών, η ΕΑΤΕ θα επενδύσει συνολικά €400 εκ. σε επενδυτικά σχήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΤΕ προσκαλεί ενδιαφερομένους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύσταση και διαχείριση σχημάτων παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital funds/ private equity funds) που θα επενδύουν μέσω equity / quasi equity εργαλείων σε επιχειρήσεις που τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράματος NextGenerationEU:

Μπορείτε να διαβάσετε περιεχόμενο της πρόσκλησης παρακάτω ή και να προχωρήσετε σε λήψη του πλήρους αρχείου:

https://hdbi.gr/wp-content/uploads/2022/07/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-Q-Equity.pdf