Οικονομικές αναφορές

Αρχειο οικονομικών αναφορων της ΕΑΤΕ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΑΤΕ (ως πρώην ΤΑΝΕΟ) για τα προηγούμενα έτη.

Έτος Αρχείο
2010 ΕΝ | ΕΛ
2011 EN | ΕΛ
2012 EN | Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία
EN | ΕΛ
2013 EN | ΕΛ
2014 EN | ΕΛ
2015 EN | ΕΛ
2016 EN | ΕΛ
2017 EN | ΕΛ
2018 EN | ΕΛ
2019 EN | ΕΛ
2020 EN | ΕΛ
2021 EN | ΕΛ
2022 EN | ΕΛ