ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ EIF Ο Dr. ΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ως ένα από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund – EIF) εξελέγη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB),...

Ελλαδα Καινοτομια 2035

Το Σάββατο 10/09, στα πλαίσια της 86η ΔΕΘ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης που παρέδωσε η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού για τις πιθανές εικόνες του μέλλοντος στην Ελλάδα του 2035. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα...

Logo gallery

Heading Heading Heading Heading Heading Heading Table Item Table Item Table Item Table Item Table Item Heading Table Item Table Item Table Item Table Item Table Item Heading Table Item Table Item Table Item Table Item Table Item Heading Table Item Table Item Table...

VII. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Όλα τα Επενδυτικά Σχήματα συμπεριλαμβανομένων και των Διαχειριστών τους δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε καμία από τις κάτωθι περιπτώσεις, οι οποίες αποτελούν λόγους αποκλεισμού: 1. Αποκλείονται ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα...