Διοικητικο συμβουλιο

Εταιρικη διακυβερνηση

Χάρης Λαμπρόπουλοσ

Χάρης Λαμπρόπουλοσ

Πρόεδροσ

Αντιγόνη Λυμπεροπούλου

Αντιγόνη Λυμπεροπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλοσ

Isabelle Bébéar

Isabelle Bébéar

Αντιπρόεδροσ

Γεώργιοσ Παναγιώτου

Γεώργιοσ Παναγιώτου

Μέλοσ ΔΣ

Χαρά Ζέρβα

Χαρά Ζέρβα

Μέλοσ ΔΣ