Στέλεχος στη Διεύθυνση Επενδύσεων

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη παρακάτω:

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E. («ΕΑΤΕ») επιθυμεί να προσελκύσει κατάλληλους/ες υποψηφίους/ες για τη στελέχωση μίας (1) θέσης Στελέχους στη Διεύθυνση Επενδύσεων της ΕΑΤΕ.

Η θέση του Στελέχους στη Διεύθυνση Επενδύσεων είναι πλήρους απασχόλησης.

Λήψη του πλήρους εγγράφου “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Στελέχους στη Διεύθυνση Επενδύσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων A.E.