Στρατηγικη συνεργασια ΕΑΤΕ – Ομαδας Foresight για τη διερευνηση των σεναριων αναπτυξης του οικοσυστηματος καινοτομιας και την αναπτυξη καταλληλων χρηματοδοτικων εργαλειων

Η Oμάδα Foresight ("Ομάδα Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έρευνας για το Μέλλον") και η EATE (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων π. ΤΑΝΕΟ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), όπου συμφώνησαν να συνεργαστούν ως προς την κατεύθυνση της ανταλλαγής...

Αναλυτης στη Διευθυνση Εμμεσων Επενδυσεων

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη στον δεσμό παρακάτω: Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E. («ΕΑΤΕ») επιθυμεί να προσελκύσει κατάλληλους υποψηφίους/ες για τη στελέχωση...

Υποδειγμα εκδηλωσης ενδιαφεροντος

Προς:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠEΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Μέρλιν 310671, ΑθήναΥπ’ όψη Δ/νουσας Συμβούλου [Ημερομηνία] Κυρίες/Κύριοι, Ο(οι) παρακάτω υπογράφων(ντες), νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) του/νομίμως εξουσιοδοτημένος(οι) από [Προτείνων], διά της υπογραφής της παρούσας:...

Στοιχεια Προτεινοντος

1.1 Στοιχεία Προτείνοντος Ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες Ονομασία Προτείνοντος Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση : Τηλέφωνο : E-mail : Νομική Μορφή Εμπορική καταχώριση κ.α. στοιχεία καταχώρισης Ονομασία Καταχώρισης : Ημερομηνία Καταχώρισης :  Χώρα Καταχώρισης :...

Δηλωση του Προτεινοντος

  Ο κάτωθι υπογράφων [όνομα του/-ων  υπογράφοντος/-όντων της Δήλωσης], ως νόμιμος εκπρόσωπος του: [επωνυμία τουΠροτείνοντος] (ο «Προτείνων») Επωνυμία: Νομική μορφή: Έδρα: Α.Φ.Μ.: ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ δηλώνω στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντος ότι: Δεν έχει...

Εγγραφα που συνυποβαλλονται απο το Διαχειριστη και τη Διαχειριστικη Ομαδα

Καταστατικό του Προτείνοντος (εφόσον υφίσταται) Μετοχική σύνθεση και δομή του Προτείνοντος (και του προτεινόμενου Διαχειριστή, εφόσον ο Προτείνων δεν είναι Διαχειριστής). Αντίγραφα ταυτότητας των μετόχων/ελεγχόντων και μελών διοικήσεως του Προτείνοντος (και του...

Περιεχομενο της Επενδυτικης Προτασης

Οι ενδιαφερόμενοι, με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που υποβάλλουν, παρέχουν προσηκόντως τεκμηριωμένες πληροφορίες και προσκομίζουν όλα τα σχετικά έγγραφα αναφορικά με τα κάτωθι: Ομάδα Διαχείρισης του Διαχειριστή Επενδυτική στρατηγική του Επενδυτικού Σχήματος Ιστορικό...

Μη Επιτρεπτες Επενδυσεις

Απαγορεύονται οι επενδύσεις σε: επιχειρήσεις, οι οποίος ασκούν οποιαδήποτε παράνομη οικονομική δραστηριότητα, οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,...

Λογοι Αποκλεισμου

Όλα τα Επενδυτικά Σχήματα συμπεριλαμβανομένων και των Διαχειριστών τους δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε καμία από τις κάτωθι περιπτώσεις, οι οποίες αποτελούν λόγους αποκλεισμού: Αποκλείονται ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής...

Κριτηρια επιλογης

Κριτήριο Βάρος (α) ως προς την Ομάδα Διαχείρισης: η σχετική προηγούμενη εμπειρία, η σύνθεσητης ομάδας, η ανεξαρτησία της ως προς τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης και επενδύσεων, το track record και η συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων, η δυνατότητα παροχής προστιθέμενης...

Διαδικασια επιλογης διαχειριστων

1. Διάγραμμα επιλογής διαχειριστή Παραλαβή εκδήλωσης ενδιαφέροντος & έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων Επαλήθευση τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων Αρχική αξιολόγιση και εισήγηση σε ΕΕ για περαιτέρω αξιολόγηση Εισήγηση στην ΕΕ Έγκριση ΕΕ για διενέργεια ενδελεχούς...

Δικαιωμα αντιρρησεων

Σε περίπτωση απόρριψης πρότασης ενδιαφερόμενου λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων που τίθενται από την παρούσα διαδικασία, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 3 του Διαδικασία Επιλογής Διαχειριστών, ο τελευταίος διατηρεί δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, τις...

Προστασια Δεδομενων Προσωπικου Χαρακτηρα

Στο πλαίσιο αξιολόγησης των προτάσεων δια των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, όπως περιγράφεται στην παρούσα, η ΕΑΤΕ θα δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων και των διαχειριστικών ομάδων/επενδυτών ή άλλων προσώπων που περιλαμβάνονται...

VII. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Όλα τα Επενδυτικά Σχήματα συμπεριλαμβανομένων και των Διαχειριστών τους δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε καμία από τις κάτωθι περιπτώσεις, οι οποίες αποτελούν λόγους αποκλεισμού: 1. Αποκλείονται ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα...

Υποστηρικτικο Προσωπικο στη Γραμματεια Διοικησης

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη στον δεσμό παρακάτω: Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E. («ΕΑΤΕ») επιθυμεί να προσελκύσει κατάλληλους υποψηφίους/ες για τη στελέχωση...